johnns

V6メンバーカラーまとめ

カラー 名前 グループ 生年月日
坂本昌行 V6 1971年7月24日
長野博 V6 1972年10月9日
井ノ原快彦 V6 1976年5月17日
森田剛 V6 1979年2月20日
三宅健 V6 1979年7月2日
岡田准一 V6 1980年11月18日